Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Trí phòng khách hoàn hảo cho năm Đinh Dậu: Sự Kết Hợp Giữa Truyền Thống và Hiện Đại

Phong thủy nhà ở hướng sông
Năm Đinh Dậu, theo lịch Âm lịch, mang theo nhiều ý nghĩa về thay đổi và cơ hội. Để phản ánh tinh thần của năm mới và tạo không gian ấm áp, thoải mái cho gia đình và bạn bè, trí phòng khách là một phần quan trọng cần phải xem xét. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách trí phòng khách năm Đinh Dậu với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.