ý nghĩa tượng hổ trong phong thủy
Phong Thủy đời sống

Tượng Hổ có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Với mức độ nguy hiểm như thế nên con người không thể thuần hóa và nuôi dưỡng Hổ như vật nuôi hàng ngày trong gia đình, mà chỉ có thể đúc, tạc tượng để trang trí trong nhà. Ngoài giá trị về mặt thẩm mỹ, tượng Hổ còn có nhiều ý nghĩa quan trọng trong phong thủy học.