số lượng hạt trên vòng phong thủy
Phong Thủy đời sống

Số lượng hạt trên vòng tay phong thủy có ý nghĩa gì?

Thế còn số lượng hạt trên một chiếc vòng đeo tay thì sao, bạn có bao giờ thắc mắc rằng chiếc vòng phong thủy của mình đang đeo lại có 15 hạt chứ không phải là 16 hạt không? Câu chuyện xoay quanh số lượng hạt trên chiếc vòng tay phong thủy cũng là một đề tài thú vị để chúng ta cùng tìm hiểu.