Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Chọn ngũ hành của tử bạch phi tinh

Phong thủy học coi trọng ngũ hành, coi trọng kinh nghiệm thực tế. Khi đứng ở ngoài cổng chính của căn phòng, bạn dùng la bàn để xác định vị trí, có thể tìm được căn phòng bài trí một cách tương đối theo ngũ hành. Đây không phải là điều gì quá hoang đường mà là lý luận và kinh nghiệm thực tế kết hợp với nhau.

Bát quái và phi tinh

Những bố cục của phong thủy đều không thể tách khỏi Ngũ hành. Nếu điều hòa được Ngũ hành, nhất định sẽ đạt được sự bài trí phong thủy. Cửu cung phi tinh của phong thủy là sự biến đổi của Ngũ hành. Hình đồ Hậu thiên Bát quái bao gồm những tin tức Ngu hanh Bat quai và phi tinh. Người học chỉ cần nắm rõ được điều này, coi như đã hiểu rõ các khái niệm cơ bản của phong thủy.

ngu hanh

Hình đồ Hậu thiên Bát quái (Lượng thiên xích)

Mỗi một phương vị trên ô Cửu cung tượng trưng cho một thành viên của gia đình. Trong mỗi một ô đại diện cho một vị trí sao bay tới, tổng cộng có 9 ngôi sao: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử.

Mỗi sao và quái tượng đều tượng trưng cho một loại Ngu hanh. 9 sao có mức độ cát hung khác nhau.

ngu hanh bat quai

Tôi đã từng nói qua, những bố cục của phong thủy đều không thể tách khỏi Ngũ hành. Nếu điều hòa được Ngũ hành, nhất định sẽ đạt được sự bài trí phong thủy. Cửu cung phi tinh của phong thủy là sự biến đổi của Ngu hanh. Nghiên cứu phi tinh của Cửu tinh cần lấy sự nắm chắc Ngũ hành làm điều kiện cơ bản.

chuyenphongthuy
chuyenphongthuy
Bài viết: 285

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *