Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Danh mục Phong Thủy Đời sống

Phong thủy ví tiền và vì sao bạn mãi nghèo

Lấp đầy tất cả các ngăn trong ví tiền để thu hút tài vận
Phong thủy ví tiền giúp bạn thu hút nguồn năng lượng mới, xóa bỏ năng lượng trì trệ, đem lại tiền tài cho bạn. Một chiếc ví tiền không đơn thuần chỉ là vật để đựng tiền, giấy tờ tùy thân, nó còn là nơi lưu giữ tài khí của bạn. Hãy xem lại bạn có phạm phải những sai lầm nào trong phong thủy ví tiền và vì sao bạn mãi nghèo hay không.