Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Khai bút tân xuân

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, mọi người từ già tới trẻ lại chuẩn bị khai bút tân xuân. Tục khai bút xuất hiện từ lâu, việc này với mục đích mong cho một năm mới luôn hạnh phúc, may mắn, an khang thịnh vượng.

Việc “Khai but tan xuan” này nhằm mong mỏi đón nhận được mọi sự tốt lành nhân năm mới tới. Thường thường người ta phải chọn ngày và giờ tốt để khai bút.

Nhiều khi sự khai bút cũng chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi, chẳng hạn như viết lên giấy hồng điều vài chữ: ngày, tháng, năm… “khai bút đại cát” hay “tân xuân đại cát” (nghĩa là đầu năm mới khai bút để gặp được những điều tốt lành hơn).

Đối với những danh sĩ thì đôi khi khai but bằng cách làm một bài thơ đầu xuân bày tỏ nguyện vọng hoặc ý chí của mình. Những bài thơ khai bút này được viết lên giấy hồng điều (giấy màu đỏ) hoặc vẽ trên giấy hoa tiên (giấy có vẽ hoa) rồi dán bài thơ lên tường để thưởng xuân.

khai but dau xuan

Khai bút tân xuân để cả năm luôn may mắn và thành công

Những người có chức vụ lớn như Tổng Đốc, Tuần Phủ, Tri Phủ, Tri Huyện… thì có lên Khai ấn và Khai triện. Tục này cũng được thực hiện ở các bộ đường ở kinh đô Huế dưới triều Nguyễn. Ấn và triện là những con dấu của những người giữ chức vụ chỉ huy trong chính quyền. Các vị này nhân đầu năm làm lễ khai ấn, triện bằng cách đóng dấu vào những giấy tờ công văn để cầu mong cho “thiên hạ thái bình” và dân chúng được “an cư lạc nghiệp).

Lễ khai ấn và khai triện thường được cử hành vào ngày khai hạ mồng 7 tháng giêng âm lịch. Đối với các quan võ thì có tục Khai kiếm nghĩa là dùng gươm chọc huyết (trâu, bò) hay cắt tiết (lợn, gà, vịt) các con vật dùng trong các lễ tế…

Còn dân chúng thì tùy theo nghề nghiệp của mình cũng làm lễ khai trương cửa hàng hay công việc của mình bằng lễ cúng các vị tổ của các nghề gọi là “lễ cúng Tiên sư” (thường là vào ngày mồng 9 tháng Giêng âm lịch).

Có thể nói, khai but dau nam được xem như một phong tục rất có ý nghĩa của dân Việt Nam ta. Ngoài ý nghĩa mong cầu cho một năm mới thành công, việc khai bút còn mún thể hiện khát vọng của ông cha ta ngày xưa, bình an, may mắn và trọn vẹn.

chuyenphongthuy
chuyenphongthuy
Bài viết: 285

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *