Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Đặt bảng hiệu theo hướng hợp lý

Đường chỉ tay và các dấu hiệu nhận biết vận thế

Trong bàn tay con người, những đường chỉ tay tượng trưng cho những vân sao xuất hiện, đại biểu cho việc năng lượng cơ thể con người tương đối sung mãn, khi có những vân hình hòn đảo đại biểu cho cơ thể đang ở vào thời kí thoái trào, khi có những vân tứ giác xuất hiện thì biểu thị sẽ gặp phải tai họa, cũng có thể gặp xấu hóa tốt.

Đường sinh mệnh

Trên chỉ tay sinh mệnh, tình trạng tốt là đường nhánh kéo dài hướng vào gò bàn tay, biểu thị sẽ có vận mệnh tốt, làm việc xứng tâm toại ý, tình trạng không tốt là trên đường sinh mệnh có những vân hình ngôi sao, hình chữ thập và hình hòn đảo, đó là một cảnh báo nghiêm túc, khi làm việc phải chú ý đề phòng. Ngoài ra nếu như đường sinh mệnh bị đứt đoạn thì nhìn chung là biểu thị năng lượng cơ thể người đột nhiên bị đứt giữa chừng, nếu chỗ đứt rõ ràng thì biểu thị vận khí hư hoại chỉ là tạm thời. Nếu như đường chỉ tay có những đường đứt đoạn trùng điệp thì biểu thị không thể tránh khỏi.

duong sinh menh-1480664271

Đường sinh mệnh

Đường trí tuệ

Đường chỉ tay trí tuệ phản ánh đặc trưng cá tính của con người, thể hiện đầy đủ trạng thái tâm lí, đường này giống như mạch đập tâm linh, ghi ghép tỉ mỉ sự thăng trầm của tâm lí, những biến đổi về tình cảm và sự tích lũy tri thức… khi tư duy của con người ta rõ ràng thì đường trí tuệ cũng sẽ hiện ra cao điểm, khi tâm lí thất vọng, chán trường thì đường trí đạo cũng sẽ hiện ra thấp điểm.

duong tri tue-1480664287

Đường trí tuệ

Đường vận mệnh

Đường vận mệnh trên bàn tay chúng ta có thể giúp xem vài manh mối của vận mệnh. Thực ra con người luôn trong quá trình sáng tạo ra vận mệnh bản thân, chỉ là nhiều khi bản thân không biết. Rất nhiều điều từng trải của con người sẽ biến thành những kí hiệu đường chỉ tay, vằn ngấn trên bàn tay thông qua các phản ứng hóa học trong cơ thể, hơn nữa nó còn dự báo cho ta biết những sự kiện sẽ phát sinh về sau. Bởi đường vận mệnh sẽ xuất hiện những biến đổi trước khi sự kiện phát sinh nên chúng ta hoàn toàn có thể theo lành đuổi dữ.

duong van menh-1480664317

Đường vận mệnh

Điều cần chú ý là dự đoán thời gian phát sinh sự kiện và tình huống cụ thể của sự kiện từ đường chỉ tay còn cần phải căn cứ vào những đặc trưng bên ngoài mang tính đặc thù của bàn tay để có những điều chỉnh nhất định.

chuyenphongthuy
chuyenphongthuy
Bài viết: 285

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *