Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nguồn gốc phương pháp “Xem tay” biết người

Xem tay hay xem chỉ tay giúp chúng ta dễ dàng hiểu được cuộc sống muôn màu muôn vẻ của con người cũng như khoa học nhân dạng. Đó cũng là cách chính xác nhất để biết vận mệnh của bạn ra sao.

Khi khái niệm “nguồn nhân lực” ở phương Tây còn chưa được truyền vào nước ta, tổ tiên chúng ta đã hiểu rõ thuật xem tướng tay, đồng thời dựa vào tay con người để lựa chọn người tài. Trong xã hội hiện đại, người ta thường lựa chọn các biện pháp đánh giá nhân tài muôn hình vạn trạng làm phương pháp tuyển chọn nhân tài, mà ở thời cổ đại, xem tay trong những phương pháp đánh giá nhân tài.

Mọi người chớ nhận thức một cách nông cạn rằng xem tướng tay chính là một loại thủ đoạn kiếm tiền của thuật sĩ giang hồ. Thực tế, khoa học tướng tay phát triển đến nay đã hơn một nghìn năm, nó bao quát những kiến thức khoa học vô cùng tinh thâm. Có thể nói, xem tay đã tham gia trực tiếp vào việc quản lí của quân vương quan lại đối với thuộc hạ và người tài trong triều đình.

xem tay

Phương pháp “Xem tay” biết người

Một sự hấp dẫn khác của khoa học tướng tay là mối quan hệ của nó với vận mệnh. Loài người từ trước đến nay đã mất bao công sức nghiên cứu và luận chứng chỉ để mong sao tìm được con đường tắt biết trước vận mệnh của mình, xem tay chính là một con đường tắt như thế.

Mọi người đều biết, tay là cơ quan quan trọng trong cơ thể con người. Nhà triết học phương Tây là Kant từng nói rằng: “Tay là một bộ não khác nằm bên ngoài con người”. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng nếu như mất đi đôi tay thì chúng ta phải đối mặt thế nào với cuộc sống biến đổi từng ngày. Từ một ý nghĩa nào đó mà nhân loại càng ứng dụng việc xem tay ở mức độ cao thì càng hiểu được tính chất và sự biến đổi của các phương diện đặc trưng của những đường chỉ tay hiện ra.

xem tuong tay

Xem tướng tay để biết tình yêu, sức khỏe, công danh…của mình

Khoa học tướng tay là một bọp môn có hệ thống lý luận là cương lĩnh thực tiễn nghiêm mật của nó, muốn tiến hành nghiên cứu phân tích một cách triệt để về việc xem tay hoàn toàn không phải dễ. Không chỉ cần phải kế thừa tinh hoa nhân tướng học truyền thống mà còn cần phải đồng thời xét đến những biến thiên thời đại xưa và nay.

Vậy mới nói, việc xem tay không hề đơn giản như mọi người thường nghĩ. Xem tướng tay có thể đoán định được nhiều về tính cách cũng như các mặt: tình yêu, sức khỏe, công danh…của một người.

chuyenphongthuy
chuyenphongthuy
Bài viết: 285