Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ tử vi

Tử vi tuổi Hợi 2023

Đây là vận thế chung của người lợn trong năm 2023 Người cầm tinh con lợn năm ngoái, do chịu ảnh hưởng của địa chi Hất Hất tương hợp, cả năm thay đổi nhiều mặt, vận thế hỗn loạn không…

Tử vi tuổi Tuất 2023

Vận thế chung của người Tuất nhân vào năm 2023 Đối với người thuộc Tuất mà nói, năm nay cùng địa chi của mình “Mão Tuất tương hợp”, chịu ảnh hưởng của Thái Tuế tương hợp, có thể xuất hiện…

Tử vi tuổi Tý 2023

Vận thế chung của người chuột vào năm 2023 Người cầm tinh con chuột bị ảnh hưởng bởi Hình Thái Tuế vào năm 2023, cái gọi là Hình Thái Tuế, chính là “Tử Mão tương hình”, tuy rằng so với…

Tử vi tuổi Trâu 2023

Vận thế chung của người Trâu nhân vào năm 2023 Vận thế của người tuổi Trâu trong năm 2023 nói chung, muốn đạt được kết quả tốt trong cuộc sống và công việc, phải dựa vào nỗ lực của chính…

Tử vi tuổi Dần 2023

Vận thế chung của người Dần trong năm 2023 Đối với người thuộc hổ, năm ngoái “phạm bản mệnh tuổi thái tuế”, vận thế tổng hợp đặc biệt tệ. Nếu năm ngoái thực hiện một số niềm vui, chẳng hạn…

Tử vi tuổi Rắn 2023

Vận thế chung của người tuổi rắn vào năm 2023 Đối với người thuộc loài rắn, năm ngoái do bị ảnh hưởng tiêu cực đến chi hình khắc lưu niên, quan hệ nhân duyên trở nên rất tệ, vận thế…

Tử vi tuổi Dậu 2023

Thời điểm cuối năm là lúc mọi người sẽ bắt đầu chú ý đến những thay đổi về vận mệnh của mình trong năm tới. Suy cho cùng, đối với mọi người, vận tốt hay xấu đều có thể ảnh…