Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Danh mục 12 con giáp

Tử vi tuổi Mão 2023

Vận thế chung của người Mão trong năm 2023 Năm 2023 đối với người cầm tinh con Mão là năm bản mệnh, cũng chính là năm phạm thái tuế. Nếu năm nay có thể tổ chức một số sự kiện…

Tử vi tuổi Mùi 2023

Vận thế chung của người tuổi Mùi trong năm 2023 Mẹo, Hợi, Mùi là thuộc tướng tam hợp, tương hợp với thái tuế, cho thấy vận thế của người cầm tinh con dê năm nay rất vượng. Năm nay bất…

Tử vi tuổi Hợi 2023

Đây là vận thế chung của người lợn trong năm 2023 Người cầm tinh con lợn năm ngoái, do chịu ảnh hưởng của địa chi Hất Hất tương hợp, cả năm thay đổi nhiều mặt, vận thế hỗn loạn không…

Tử vi tuổi Thân 2023

Vận thế chung của người Thân trong năm 2023 Người cầm tinh con Thân năm ngoái do bị ảnh hưởng bởi xung thái tuế, cùng với ảnh hưởng liên đới của sao “dịch mã”, cuộc sống và nơi làm việc…

Tử vi tuổi Tuất 2023

Vận thế chung của người Tuất nhân vào năm 2023 Đối với người thuộc Tuất mà nói, năm nay cùng địa chi của mình “Mão Tuất tương hợp”, chịu ảnh hưởng của Thái Tuế tương hợp, có thể xuất hiện…

Tử vi tuổi Tý 2023

Vận thế chung của người chuột vào năm 2023 Người cầm tinh con chuột bị ảnh hưởng bởi Hình Thái Tuế vào năm 2023, cái gọi là Hình Thái Tuế, chính là “Tử Mão tương hình”, tuy rằng so với…

Tử vi tuổi Trâu 2023

Vận thế chung của người Trâu nhân vào năm 2023 Vận thế của người tuổi Trâu trong năm 2023 nói chung, muốn đạt được kết quả tốt trong cuộc sống và công việc, phải dựa vào nỗ lực của chính…

Tử vi tuổi Dần 2023

Vận thế chung của người Dần trong năm 2023 Đối với người thuộc hổ, năm ngoái “phạm bản mệnh tuổi thái tuế”, vận thế tổng hợp đặc biệt tệ. Nếu năm ngoái thực hiện một số niềm vui, chẳng hạn…